Kv Isstadio 21, Linköping

Objekt: Fastighetsägare: Färdigställandetid : Styrsystem : Projektledare : Referens : Kv Isstadion 21, Linköping PEAB 2013 Beckhoff, Webb-port Christer Andersson…

Elevförläggning, Kvarn

Objekt: Fastighetsägare: Färdigställandetid : Styrsystem : Projektledare : Referens : Elevförläggning, Kvarn Fortifikationsverket 2011 Saia, Citect Christer Andersson På begäran…

Brandstation, Nyköping

Objekt: Fastighetsägare: Färdigställandetid : Styrsystem : Projektledare : Referens : Brandstation, Nyköping Nyköpings Kommun 2011 Saia, Vista Christer Andersson På…

Globen City, Stockholm

Objekt: Fastighetsägare: Färdigställandetid : Styrsystem : Projektledare : Referens : Globen City, Stockholm NordicPM 2013 Saia, iFix Eric Thorn  På…

Arena Grosvad, Finspång

  Objekt: Fastighetsägare: Färdigställandetid :   11   11   1 Styrsystem : Projektledare : Referens : Arena Grosvad, Finspång…