Kv Isstadio 21, Linköping

Objekt:

Fastighetsägare:

Färdigställandetid :

Styrsystem :

Projektledare :

Referens :

Kv Isstadion 21, Linköping

PEAB

2013

Beckhoff, Webb-port

Christer Andersson

På begäran

 


Beskrivning:

Kaio har i olika delar på utförande-, general och totalentrepenad utfört byten, Konstruerat, levererat och installerat alla styrtekniska system för värme, kyla, ventilation, rumsreglering, VÅV-styrning m.m.

Högst upp