Elevförläggning, Kvarn

Objekt:

Fastighetsägare:

Färdigställandetid :

Styrsystem :

Projektledare :

Referens :

Elevförläggning, Kvarn

Fortifikationsverket

2011

Saia, Citect

Christer Andersson

På begäran


Beskrivning:

Kaio har i olika delar på utförande-, general och totalentrepenad utfört byten, Konstruerat, levererat och installerat alla styrtekniska system för värme, kyla, ventilation, rumsreglering, VÅV-styrning m.m.

Högst upp