Brandstation, Nyköping

Objekt:

Fastighetsägare:

Färdigställandetid :

Styrsystem :

Projektledare :

Referens :

Brandstation, Nyköping

Nyköpings Kommun

2011

Saia, Vista

Christer Andersson

På begäran


 

Beskrivning:

Kaio har i olika delar på utförande-, general och totalentrepenad utfört byten, Konstruerat, levererat och installerat alla styrtekniska system för värme, kyla, ventilation, rumsreglering, VÅV-styrning m.m.

 

Högst upp