Globen City, Stockholm

Objekt:

Fastighetsägare:

Färdigställandetid :

Styrsystem :

Projektledare :

Referens :

Globen City, Stockholm

NordicPM

2013

Saia, iFix

Eric Thorn 

På begäran


 

Beskrivning:

 

Kaio har i olika delar på utförande-, general- och totalentreprenad utfört utbyten, konstruerat, levererat och installerat alla styrtekniska system för värme, kyla, ventilation, rumsreglering och VÅV-styrning m.m. på Globen City.

 

Styrsystemet är uppbyggt med Saia-PLCer och består av ca 55 PLCer och 5000 I/O.

 

Övervakningssystemet är ett iFix-scada.

Högst upp